Е-книги, знайдені останнім часом

Історія та культура України

Шевченко, якого не знаємо.
http://chtyvo.org.ua/authors/Hrabovych_Hryhorii/Shevchenko_iakoho_ne_znaiemo/

Лемковске весіля и весільны співанкы
http://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainskyi_narod/Lemkivske_vesillia_i_vesilni_spivanky/

Григір Тютюнник: «З любові й муки народжується письменник...» : біобібліогр. нарис
http://chtyvo.org.ua/authors/Tarnashynska_Liudmyla/Hryhir_Tiutiunnyk_Z_liubovi_i_muky_narodzhuietsia_pysmennyk__biobibliohrafichnyi_narys/

Тарас Прохасько. Серія "Інший формат". Видання № 3: Юрій Андрухович
http://chtyvo.org.ua/authors/Prokhasko_Taras/Inshyi_format_Yurii_Andrukhovych/

Тарас Прохасько. Інший формат. Видання №2: Юрій Іздрик.
http://chtyvo.org.ua/authors/Prokhasko_Taras/Inshyi_format_Yurii_Izdryk/

Договір Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р.: Історично-правнича студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954).
http://chtyvo.org.ua/authors/Yakovliv_Andrii/Dohovir_Bohdana_Khmelnytskoho_z_moskovskym_tsarem_Oleksiiem_Mykhailovychem_1654_r/

Азовське намісництво: нереалізований проект
http://archeos.org.ua/?page_id=3545

Боплан Г. Л. Описание Украины
http://archeos.org.ua/?page_id=1613

Військовий писар Андрій Семенович Товстик. Збірник документів
http://archeos.org.ua/?page_id=1809

Волинські грамоти XVI ст.
http://archeos.org.ua/?page_id=1616

Гваньїні Олександр. Хроніка європейської Сарматії
http://archeos.org.ua/?page_id=1950

Грінченко Б. – Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу
http://archeos.org.ua/?page_id=1620

Групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік
http://archeos.org.ua/?page_id=3902

Грушевський М. С. Щоденник (1888–1894 рр.)
http://archeos.org.ua/?page_id=1689

Дашкевич Я. Майстерня історика. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
http://archeos.org.ua/?page_id=4075

Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури
http://archeos.org.ua/?page_id=2671

Де ля Фліз : Альбоми. Т. 1
http://archeos.org.ua/?page_id=1623

Де ля Фліз : Альбоми. Т. 2
http://archeos.org.ua/?page_id=1625

Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії
http://archeos.org.ua/?page_id=1631

Драгоманов М. Документи і матеріали (1841-1994)
http://archeos.org.ua/?page_id=1635

Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 17–30 жовтня 1927 року
http://archeos.org.ua/?page_id=1638

Економічні привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій
http://archeos.org.ua/?page_id=1641

Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років XVIII століття
http://archeos.org.ua/?page_id=1644

Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1885). Том 1: 1874-1879
http://archeos.org.ua/?page_id=1647

Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1885). Том 2: 1880-1885
http://archeos.org.ua/?page_id=1650

Книга Київського підкоморського суду (1584–1644)
http://archeos.org.ua/?page_id=2140

Kомпут і ревізія Миргородського полку 1723 року
http://archeos.org.ua/?page_id=2223

Тюркські джерела до історії України
http://archeos.org.ua/?page_id=3964

Листи громадських діячів, представників української науки, культури і церкви до Івана Огієнка (митрополита Іларіона) 1910—1969
http://archeos.org.ua/?page_id=1653

Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року
http://archeos.org.ua/?page_id=1852

Луцька замкова книга 1560-1561 рр.
http://archeos.org.ua/?page_id=1656

Мазепина книга
http://archeos.org.ua/?page_id=1659

Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15-17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
http://archeos.org.ua/?page_id=1662

Описи Київського намісництва 70—80-х років XVIII ст.
http://archeos.org.ua/?page_id=1665

Описи Лівобережної України кінця XVIII-початку XIX ст.
http://archeos.org.ua/?page_id=1667

Описи Степової України останньої чверті XVIII – початку XIX століття
http://archeos.org.ua/?page_id=2215

Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.
http://archeos.org.ua/?page_id=1670

Поменник Софії Київської. Публікація рукописної пам’ятки другої половини XVIII – першої чверті XIX століття
http://archeos.org.ua/?page_id=2937

Права, за якими судиться малоросійський народ
http://archeos.org.ua/?page_id=2136

Привілеї міста Львова (XIV -XVIII ст.)
http://archeos.org.ua/?page_id=1673

Привілеї національних громад міста Львова (XIV -XVIII ст.)
http://archeos.org.ua/?page_id=1676

Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки
http://archeos.org.ua/?page_id=1679

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 pp.
http://archeos.org.ua/?page_id=1845

Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства). 1569–1673
http://archeos.org.ua/?page_id=1833

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918
http://archeos.org.ua/?page_id=1682

Собрание малороссийских прав 1807 г.
http://archeos.org.ua/?page_id=2131

Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх
http://archeos.org.ua/?page_id=1896

Іван Теодорович, Архієпископ УАПЦ в Америці й Канаді. Благодатність ієрархії УАПЦ (Української Автокефальної Православної Церкви)
http://archeos.org.ua/?page_id=2264

Всеволод Наулко. Пошуки. Роздуми. Студії: Збірник вибраних праць до 80-річчя від дня народження
http://archeos.org.ua/?page_id=2992

Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження
http://archeos.org.ua/?page_id=3014

Історичне картознавство України
http://archeos.org.ua/?page_id=2988

Картографія та історія України
http://archeos.org.ua/?page_id=2984

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко
http://archeos.org.ua/?page_id=2998

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.)
http://archeos.org.ua/?page_id=3006

Голодомор 1932–1933 років в Україні за документами ГДА СБУ: Анотований довідник
http://archeos.org.ua/?page_id=2010

Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.
http://archeos.org.ua/?page_id=2013

Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біографічний довідник
http://archeos.org.ua/?page_id=2016

Українська міська геральдика
http://archeos.org.ua/?page_id=2019

Українські особові печатки ХV-ХVІІ ст. за матеріалами київських архівосховищ
http://archeos.org.ua/?page_id=2022

Петришак Б.«Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583-1639 рр.).
http://www.archeos.lviv.ua/upload/publication_29.pdf

Національні громади Львова XVІ-XVIII ст. (Соціально-правові взаємини).
http://www.archeos.lviv.ua/ua/publications/9

Сборник статистических сведений о Киевской губернии за 1859 год. (С адрес-календарем лиц, служащих в губернии на 1861 год)
http://mirknig.com/knigi/history/1181739981-sbornik-statisticheskih-svedeniy-o-kievskoy-gubernii-za-1859-god.html

Смета доходов и расходов Суражского уездного земства на 1914 год
http://mirknig.com/knigi/history/1181739953-smeta-dohodov-i-rashodov-surazhskogo-uezdnogo-zemstva-na-1914-god.html

Максимович М. Вибрані твори
http://gyglebooks.livejournal.com/85239.html

Наш театр. Книга діячів українського театрального мистецтва 1915 – 1975 Том 1
http://diasporiana.org.ua/mistetstvo/9466-nash-teatr-kniga-diyachiv-ukrayinskogo-teatralnogo-mistetstva-1915-1975-tom-1/

Київ Шевченкових часів
http://diasporiana.org.ua/mistetstvo/9461-krasheninnikov-s-kiyiv-shevchenkovih-chasiv/

Украинские песни в Башкортостане (историко-этнографическое исследование)
http://mirknig.com/knigi/kultura/1181740682-ukrainskie-pesni-v-bashkortostane.html

Таємниці українського рукомесла
http://mirknig.com/knigi/kultura/1181740329-tayemnic-ukrayinskogo-rukomesla.html

Студії з історії Києва та київської землі
http://chtyvo.org.ua/authors/Rusyna_Olena/Studii_z_istorii_Kyieva_ta_kyivskoi_zemli/

Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій чверті XVII ст.
http://chtyvo.org.ua/authors/Marochkin_Vasyl/Antyfeodalnyi_i_vyzvolnyi_rukh_na_Ukraini_v_pershii_chverti_XVII_st/

Гетьман Павло Тетеря: Соціально-політичний портрет
http://chtyvo.org.ua/authors/Hazin_Volodymyr/Hetman_Pavlo_Teteria_Sotsialno-politychnyi_portret/

Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті - перша половина 1940-х рр.)
http://chtyvo.org.ua/authors/Yusova_Nataliia/Henezys_kontseptsii_davnoruskoi_narodnosti_v_istorychnii_nautsi_SRSR_1930-ti_-_persha_polovyna_1940-/

Пространственные дестинации сакральной архитектуры г. Киева
http://boristen70.livejournal.com/78344.html

БОНУСИ


Джерела з історії Криму


Літопис УПА. Нова Серія


М. С. Грушевський “Історія України-Руси”


Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію


Давньокиївські графіті

Всесвітня історія

Rifleman: Elite Soldiers of the Napoleonic Wars
http://mirknig.com/knigi/military_history/1181740168-rifleman-elite-soldiers-of-the-napoleonic-wars-classic-soldiers-series.html

The MP5 Submachine Gun
http://mirknig.com/knigi/military_history/1181740048-the-mp5-submachine-gun-osprey-weapon-35.html

Montcalm's Crushing Blow: French and Indian Raids along New York's Oswego River 1756 (Osprey Raid 46)
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/1472803302.html

The Great Gamble: The Soviet War in Afghanistan by Gregory Feifer
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/3154538.html

Atlas of Classical History
http://mirknig.com/knigi/history/1181740542-atlas-of-classical-history.html

History of the Stasi, The East Germany's Secret Police, 1945-1990 by Jens Gieseke
http://avaxhm.com/ebooks/1782382542.html

Russia's Foreign Trade and Economic Expansion in the Seventeenth Century: Windows on the World by J. T. Kotilane
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/2692193.html

Военная история слонов с древнейших времен и до изобретения огнестрельного оружия, с критическими замечаниями относительно нескольких наиболее знаменитых воинских деяний древних
http://flibusta.net/b/381652

Клановая система горной Шотландии: традиции и модернизация
http://mirknig.com/knigi/history/1181740668-klanovaya-sistema-gornoy-shotlandii-tradicii-i-modernizaciya.html

Armies without Nations: Public Violence and State Formation in Central America, 1821-1960 by Robert H. Holden
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/3157787.html

Armies of the Ottoman Turks, 1300-1774 (Men at Arms Series, 140) by David Nicolle
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/3157782.html

Armies of the Ottoman Empire 1775-1820 (Men-At-Arms, No 314) by David Nicolle
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/3157776.html

Christian Wolmar - Blood, Iron, & Gold: How the Railroads Transformed the World
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/2014-10-21-38.html

Atlantic: Great Sea Battles, Heroic Discoveries, Titanic Storms, and a Vast Ocean of a Million Stories By Simon Winchester
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/0061702625z.html

Друга світова війна

The Deserters: A Hidden History of World War II
http://mirknig.com/knigi/military_history/1181740063-the-deserters-a-hidden-history-of-world-war-ii.html

Conflict over Convoys: Anglo-American Logistics Diplomacy in the Second World War
http://mirknig.com/knigi/military_history/1181741154-conflict-over-convoys-anglo-american-logistics-diplomacy-in-the-second-world-war.html

The Vision of Anglo-America: The US-UK Alliance and the Emerging Cold War, 1943-1946 By Henry Butterfield Ryan
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/0521892848re.html

Світова культура та соціум. Наука та технології

Baroque Art and Architecture in Central Europe
http://mirknig.com/knigi/kultura/1181740653-baroque-art-and-architecture-in-central-europe.html

Robert L. Hilliard, Michael C. Keith - The Broadcast Century and Beyond: A Biography of American Broadcasting (4th edition)
http://avaxhm.com/ebooks/eLearning_book/information_technologies/2014-10-23-04.html

Calories and Corsets: A History of Dieting Over Two Thousand Years by Louise Foxcroft
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/2247432.html

Енциклопедії, словники, довідники

Timothy M. Laur - Encyclopedia of Modern U.S. Military Weapons
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/encyclopedia_of_modern_us_military_weapons.html

Dictionary of Aviation: Over 5,500 terms clearly defined by David Crocker
http://avaxhm.com/ebooks/encyclopedia_dictionary/416434.html

Solomon H. Katz, William Woys Weaver, "Encyclopedia of Food and Culture, 3 Volume Set"
http://avaxhm.com/ebooks/cultures_languages/06848056851.html

The Hutchinson Illustrated Encyclopedia of British History by Ann Pilling
http://avaxhm.com/ebooks/encyclopedia_dictionary/2036117.html

Deborah Todd, Joseph A. Angelo Jr. - A to Z of Scientists in Space and Astronomy
http://avaxhm.com/ebooks/science_books/astronomy_cosmology/2014-10-20-58.html

Richard Abel, "Encyclopedia of Early Cinema"
http://avaxhm.com/ebooks/artbook/0415234409EncycloCinema.html

Brian W. Shaffer, Patrick O'Donnell, David W. Madden, Justus Nieland, "The Encyclopedia of Twentieth-Century Fiction"
http://avaxhm.com/ebooks/encyclopedia_dictionary/1405192445_re.html

Rosemary Ellen Guiley, "Encyclopedia of Angels"
http://avaxhm.com/ebooks/encyclopedia_dictionary/0816029881_re.html

John M. Jeep, "Medieval Germany: An Encyclopedia"
http://avaxhm.com/ebooks/encyclopedia_dictionary/0824076443_re.html

World Education Encyclopedia (3 Volume Set) by Rebecca Marlow-Ferguson
http://avaxhm.com/ebooks/encyclopedia_dictionary/1372256.html

Barry Keith Grant, "Schirmer Encyclopedia of Film, 4 Volume Set"
http://avaxhm.com/ebooks/Photo_related/00286579181.html

Encyclopedia of Social History (Garland Reference Library of Social Science) by Peter N. Stearns
http://avaxhm.com/ebooks/encyclopedia_dictionary/2371966.html

Держава, армія, управління, економіка, соціологія

Patrick K. O'Donnell, "First SEALs: The Untold Story of the Forging of America’s Most Elite Unit"
http://avaxhm.com/ebooks/history_military/0306821729.html

NB Любителям розповідати, що це крадені книжки і що я сам крадій, читати цей пост не варто.

NB ІІ
1) Книги оцифровані та викладені в інтернет не мною. Даний пост є збіркою лінків на розміщення електронних варіантів книг в онлайнових бібліотеках.
2) Електронні варіанти книг, як правило, виготовляються та розміщуються в інтернеті з просвітницькою та ознайомчою метою. Авторські права на книги визначаються згідно з відповідним національним законодавством і, як правило, належать авторам та/або уповноваженим ними особам. Використання електронних варіантів книг, які не були легально придбані вами, з комерційною метою є протиправним і може тягнути за собою притягнення винуватої особи до відповідальності. У разі наявності претензій автора та/або уповноважених ним осіб лінк на відповідну книгу буде видалено з даного огляду при першій можливості.
3) Наявність кількох лінків до книги означає, що вона розміщена в кількох онлайнових бібліотеках. При цьому показники окремих електронних варіантів однієї й тієї ж книги можуть відрізнятися за розміром, форматом, якістю тощо. Крім того, кілька лінків може бути у багатотомного видання. Будьте уважні – частина лінків може вести одразу на скачування електронного варіанту книги.
4) Відбір лінків для збірки провадився з найбільш доступних для читачів онлайнових бібліотек і не претендує на вичерпність. Звісно, Вам можуть бути відомі й інші онлайнові бібліотеки чи інші електронні варіанти книг з відповідної тематики. На відбір також не впливали (ну, майже не впливали) ідеологічні міркування чи особисті політичні, релігійні та соціальні уподобання упорядника збірки, тому з однієї й тієї ж теми можуть бути представлені відмінні чи протилежні за спрямуванням та наголосами книги. Точка зору авторів книг не обов'язково співпадає з моєю.
5) Ні, я не перечитав усі ці книги.
6) Не питайте, будь-ласка, де Вам знайти час, щоб усе це прочитати.
7) Не забувайте, що електронні версії книг - лише для попереднього ознайомлення. Якщо книга Вас зацікавила та є в продажу - придбайте її. Це серйозно: не буде паперових книг, перестануть з'являтися й електронні.
8) Я не виставляю лінки на художню літературу та на українські/російські наукові видання, молодші за 2011 р. (виняток - те, що автори самі викладають у відкритий доступ, приміром на сайті Інституту історії України НАН).

Дякую усім, хто дякує, і прошу вибачити, якщо не відповім персонально (бракує часу)
Спасибо всем, кто благодарит, и прошу прощения, если не отвечу персонально (не хватает времени)

http://joanerges.livejournal.com/1844938.html

хорошоплохо (никто еще не проголосовал)
Loading...Loading...

Tags:

Leave a Reply